pijl

Verkoopinformatie

De verkoop van het bouwproject WFO Plaza is in handen van HOFFSTAD Bedrijfsmakelaars OG te Hoorn en Groot & Nieuweboer Makelaardij te Medemblik. De verwachting is dat de bouw september 2020 start.

Kosten en ontbindende voorwaarden
De koopsom van de bedrijfunits is vrij op naam, exclusief BTW. In de koopsom zijn de volgende kosten inbegrepen:
 • de notariskosten inzake splitsing en leverings-/eigendomsakte
 • de kosten van de kadastrale registratie en inmeting van het perceel
 • bouw- en legeskosten gemeente. 
Bij aankoop tekent u een koop-/aannemings-overeenkomst (KAO). Deze ontvangt u van de makelaar en is (formeel) de laatste akte van levering van het perceel (met daarin opgenomen de Algemene Bepalingen, bijzondere lasten en verplichtingen).

Van de notaris ontvangt u een conceptakte van levering, splitsingsakte en splitsingstekening. U wordt door de notaris uitgenodigd voor de notariële overdracht.

In de door de koper getekende KAO kan indien nodig een voorbehoud van verkrijging financiering worden opgenomen voor de duur van zes weken. De projectmakelaar licht de voorwaarden omtrent dit financieringsvoorbehoud graag nader toe. Informeer in ieder geval voor ondertekening van de KAO of aankoop financieel haalbaar is. Dit voorkomt teleurstellingen achteraf.

Projectinformatie

WFO Plaza Zwaagdijk-Oost is een uiterst representatieve ontwikkeling van 26 bedrijfsunits van ca. 75 m² bvo (bruto vloer oppervlakte), deeluitmakend van een nieuw te bouwen bedrijfsverzamelcomplex. Specifieke wensen, maatvoering of samenvoeging van meerdere bedrijfsunits en/of afwijkende grootte is in een vroeg stadium nog bespreekbaar (informeer naar de mogelijkheden).

WFO Plaza Zwaagdijk-Oost wordt gerealiseerd aan de Tomatenmarkt, direct nabij het bedrijfscomplex van Action op het bedrijventerrein WFO - West te Zwaagdijk-Oost. Het bedrijventerrein is centraal gelegen in de regio Westfriesland. De locatie is goed bereikbaar en is gelegen nabij de provinciale Westfrisiaweg N307 Hoorn - Enkhuizen - Lelystad en de Markerwaardweg (N240 richting Medemblik).

De bedrijfsunits zijn uitstekend geschikt voor uiteenlopende bedrijven of zelfstandigen (ZZP) ten behoeve van diverse ambachten. Denk aan aannemerij, onderhouds- of schilderbedrijf, schoonmaakbedrijven, ICT of voor opslagdoeleinden (zakelijk of particulier), diverse werkplaatsfuncties met ondersteunende kantoorfunctie etc. WFO Plaza Zwaagdijk-Oost is ook bijzonder kansrijk als belegging, indien u de bedrijfsunit wenst te verhuren.

Enkele pluspunten van WFO Plaza:
 • Afgevlinderde en onderheide betonvloer
 • Vloerbelasting 1.000 kg/m² voor de begane grond en 250 kg/m² voor de verdiepingsvloer (optioneel) 
 • Overheaddeur met een doorrijhoogte naar keuze (al naar gelang of men een entresolvloer wenst van 4.000 mm of 3.000 mm)
 • Goede gevel- en dakisolatie
 • Parkeergelegenheid op eigen terrein
 • Inwendige vrije hoogte van circa 6,9 meter
 • Multifunctioneel gebruik
 • Actieve VvE wordt opgericht
 • Complex is veilig afsluitbaar (met op afstand bedienbare) elektrische schuifpoort
Het onderhoud van het dak wordt door middel van een meerjarig onderhoudsplan beheerd. Het beheer van het buitenterrein is vastgelegd in het huishoudelijk reglement van de VvE.